.

برچسب: کمیسیون طرح صیانت

مجلس
کمیسیون طرح صیانت منحل شد

کمیسیون طرح صیانت منحل شد

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت طبق تصمیم نمایندگان طرح صیانت از فضای...