.

برچسب: کالا برگ‌های الکترونیکی

اقتصادی
دولت با اختصاص کالا برگ‌های الکترونیکی، زمینه شکست خود را فراهم می‌کند

دولت با اختصاص کالا برگ‌های الکترونیکی، زمینه شکست خود را فراهم می‌کند

یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «تخصیص اعتبار در کالا برگ‌های الکترونیکی اشتباه است...