.

برچسب: نیش پشه

سبک زندگی
پشه ها از این گیاهان فراری اند

پشه ها از این گیاهان فراری اند

فصل تابستان است و پشه ها جولان می دهند، پشه هایی که به کوچک ترین رطوبتی جذب شده...