.

برچسب: ممانعت از ورود دانشجویان

مجلس
دانشجو بیگانه نیست اما جواب او را نمی دهیم و به او برچسب می‌زنیم

دانشجو بیگانه نیست اما جواب او را نمی دهیم و به او برچسب می‌زنیم

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با دانشجو منطقی...