.

برچسب: دستمزد بیرانوند

ورزشی
چرا دستمزد بیرانوند معادل حقوق ۶۶۶ هزار ایرانی است؟

چرا دستمزد بیرانوند معادل حقوق ۶۶۶ هزار ایرانی است؟

‌می‌گویند دستمزد فوتبالیست‌ها را با مردم عادی نباید مقایسه کرد، ولی نمی‌گویند چرا؟...