.

برچسب: دانشگاه امام صادق

مجلس
حلقه مدیریتی دولت بسیار تنگ است؛ فقط به اعضای ستاد خودشان و دانشگاه امام صادق مسئولیت می‌‍‌دهند

حلقه مدیریتی دولت بسیار تنگ است؛ فقط به اعضای ستاد خودشان و دانشگاه امام صادق مسئولیت می‌‍‌دهند

جلال محمودزاده گفت: دولت برنامه و نیرویی برای انجام کارها ندارد؛ مسوولیت ها را به...

اقتصادی
بزرگترین هلدینگ معدنی کشور محفل امام صادقی ها و مدیرانی همه فن حریف 

بزرگترین هلدینگ معدنی کشور محفل امام صادقی ها و مدیرانی همه فن حریف 

سه عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری امید، بزرگترین هلدینگ معدنی کشور از تحصیلکرده های...

سیاسی
سایت دانشگاه امام صادق(ع) و توئیتر عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد هک شد

سایت دانشگاه امام صادق(ع) و توئیتر عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد هک شد

تسنیم: هکرها سایت دانشگاه امام صادق(ع) را هک کردند.