.

برچسب: جاده کوزران

حوادث
۱۵ مصدوم در یک  تصادف عجیب در جاده کوزران

۱۵ مصدوم در یک تصادف عجیب در جاده کوزران

تصادف ۲ دستگاه نیسان حامل کارگران فصلی در جاده کوزران به سمت نهرابی، حوالی روستای...