.

برچسب: تأمین امنیت

سیاسی
بحران اقتصادی، زورگیری را رواج داده و قتل و غارت را رقم می‌زند

بحران اقتصادی، زورگیری را رواج داده و قتل و غارت را رقم می‌زند

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:جوان قمه به دستی که در یکی از اتوبان‌های تهران از یک...