۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۷:۲۰

فارس مدعی شد: طراحی منافقین  و ملی مذهبی ها برای میرحسین موسوی

خبرگزاری فارس مدعی شد: پروژه جبهه مقاومت ملی بر اساس آنچه که یک منبع آگاه به خبرنگار سیاسی فارس اطلاع داده است پروژه ای است که منافقین برای میرحسین موسوی طراحی کرده اند تا بار دیگر از طریق این مهره سوخته خود بتوانند تحریم انتخابات را در ایران کلید بزنند.

فارس مدعی شد: طراحی منافقین  و ملی مذهبی ها برای میرحسین موسوی
میرحسین موسوی

این خبرگزاری در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که منافقین از طریق اردشیر امیر ارجمند و برخی عناصر ملی مذهبی و نهضت آزادی به دنبال تاثیر گذاری بر میرحسین موسوی در قالب شورای ملی مقاومت برای ایجاد جریان تحریم انتخابات هستند.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید