۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۶

این پیرمرد افغانستانی به امید دختردار شدن ازدواج کرد و امروز ۶۰ پسر دارد!

پیرمرد افغانستانی می گوید: همیشه دوست داشتم فرزند دختر داشته باشم و به امید دختر دار شدن ۴ تا زن گرفتم ولی بعد از ۶۰ پسر هنوز دختری ندارم!

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید